omÅ¡i a vÅ¡etkým, ktorí deti zaviezli domov. Ak by bolo potrebné zaopatrovaÅ¥, tak na fare sú moji rodičia, treba ich kontaktovaÅ¥. Trojice - Súsošie bolo postavené v roku 1895. Taktiež som veľmi vďačný vÅ¡etkým chlapom, ktorí betónovali ďalÅ¡iu časÅ¥ parkoviska, ďakujem chlapom zo Zubáka, Medného, Dolnej i Hornej Breznice. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 9. Malebnú obec Smolenice, v ktorej žije okolo 3200 stálych obyvateľov, a mnoho ďalších tu má svoje víkendové chalupy, nájdete na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát v Trnavskom kraji.Počas slnečných víkendov sa Smolenice stávajú vyhľadávaným miestom rodinných výletov. Obecné oznamy a zmena úradných hodín. Dobrý deň . Postupne sa budeme snažiť stránku dopĺňať a vylepšovať. Koncom roka 1952 odišiel do Ružindola, odtiaľ v roku 1964 do Kopčian. Piatok – † Ladislav a Katarína Panenkovi Farské oznamy od 3. marca 2019 do 10. marca 2019 in Farské oznamy. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli. Ďakujem za milodary 100 €. Week V piatok sa budeme venovaÅ¥ vernosti a obetavosti k Bohu a v sobotu bude opäť prednáška život Márie Goretti a jej čistota a láska k Bohu. omÅ¡i o 11.00 do 18.00. Zomrel: 17. Fara - slúžila ako prvá knižnica v okolí už v 17. storočí a obsahovala 256 knižných zväzkov. omše s tým, že im prídem rozdať sv. Základná škola Radošovce Radošovce 338 908 63 +421 34 669 3188 +421 34 660 4506 Školská jedáleň: +421 34 669 31 93 PD Jablonica - tel. Navigácia v článkoch. Farský úrad. Å tvrtok: Sv. Socha sv. Sv.omša 4.4.2021... Edícia "Malé príbehy pre potešenie duše" od Bruna FERRERA. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR Horné predmestie 18, 900 21 Svätý Jur tel: 02-449 714 54; mail: fara.jur@gmail.com;web: svatyjur.fara.sk FARSKÉ OZNAMY V. pôstna nedeľa (21.3.- 28.3.2021) K INDIVIDUÁLNEMU PRIJATIU SVIATOSTI ZMIERENIA, EUCHARISTIE ALEBO POMAZANIA CHORÝCH ALEBO K DUCHOVNÉMU ROZHOVORU MA PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY ALEBO MAILOM. ŽLTÝ STUPEŇ - Počas týždňa: BEZ ROZLIŠOVANIA 25% kapacita chrámu - každá druhá lavica a vyznačené miesta na sedenie a zapisovanie mena a priezviska pri vstupe do chrámu. Vedúca pošty v Čároch oznamuje občanom, že dňa 27. augusta bude pošta otvorená od 7.00 do 10.00 hodiny. Ak by niekto vedel o nejakej manželsko-právenj prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Piatok: Výročie posviacky bazilík sv. 11.10. HISTÓRIA. Dušan Molek. ešte v stredu 16. júna od 17.30 hod. Vyriešený. Pridať oznamy pre farnosť Silická Jablonica Najčítanejšie na MojaKomunita.sk v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch . 10.30 + Ľubomír, Anton, Filoména . 369/1990 Zb. 3.1983. Chcel by som povzbudiÅ¥ animátorov k účasti a osobitne každého jedného z vás pozývam. O d roku 1973 bol na dôchodku a pôsobil ako duchovný v Úss v Holíči. VODNÝ ZDROJ HOLDOŠOV MLYN - STAVEBNÉ POVOLENIE. 11.kolo 26.10.2019 12:00 TJ Tatran Jablonica - TJ Družstevník Unín. 17. Detail. Farský úrad. Utorok – † Mirka Balážová Vdp. Farnosť. Close. HISTÓRIA. Farský úrad. Budúci týždeň do piatku budem odcestovaný na duchovných cvičeniach. Štefana v Jablonici. 2021. Oznamujeme občanom, že dňa 28. augusta bude zberný dvor zatvorený z dôvodu organizovania turistického pochodu. Na Lichnerovej ulici sa nachádzajú 2 pitné fontánky s odtokom na dlažbu. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK . Rity z Cascie, rehoľníčky Sväté omše: pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa VYSOKÁ NAD KYSUCOU 17:45 17:45 6:30 17:45 17:45 7:30 7:15 9:30 VYŠNÝ KELČOV … Posielam pre ilustráciu iba jednu , vzhľadom na maximálnu veľkosť foto. Chcela by som vás poprosiť v mene môjho otca, ktorý hľadá svojho kamaráta pána Jána Lazar a nevie sa s ním skontaktovať či by ste nám vedeli pomôcť . Susediacimi obcami sú Dechtice, Horné Dubové, Horná Krupá, Trstín, Jablonica, Hradište pod Vrátnom a Dobrá Voda. omÅ¡i o 9.30. Okolie fontán je tak neestetické a neustále znečistené. V Zubáku bude poklona po sv. Budúci týždeň je slávnosÅ¥ Krista Kráľa a celý tento víkend nazveme víkend s mučenicou Máriou Goretti. 21. november 2017. Å tvrtok – † Jozef Pavúček farskÉ oznamy COVID AUTOMAT 27.09. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2021. Jablonica. Výsledky váženia z 10.8. a 24.8.2021. Pridané do 19. apríla 2021. Chcem sa poďakovaÅ¥ aj Jožkovi Malíkovi a Mirkovi Kanderkovi za stavebné práce. Dušan Molek. Farské oznamy, 21. nedeľa cez rok, 23.8.2020 →. Ján XXIII., pápež  ... Jablonický farský občasník 1/2021 Sviatosť manželstva 17.9. 1. júla 2021 od faramalacky. Ohlášky: Patrik Hudec, pochádzajúci z farnosti Kozárovce a Monika Hauptová, pochádzajúca z farnosti Žilina-mesto chcú uzavrieť sviatosť manželstva vo farnosti Žilina-Vlčince. Liturgický kalendár V tomto týždni som prijal veľkú vzácnosÅ¥ pre naÅ¡u farnosÅ¥, a to relikvie sv. Pridať oznamy pre Farnosť Šúrovce Oznamy pre Farnosť Sereď 13.08. Dňa 08.11.2013 (piatok) bude centrála Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu z a t v o r e n á. z dôvodu konania celoslovenskej výjazdovej porady vedúcich kancelárií v Žiline. Obec Naháč leží na okraji pohoria Malé Karpaty na Trnavskej pahorkatine v údolí Dubovského potoka. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo . 875 o tomto hovoria. Sobota – † Vendelín, Mária a Pavol Hazalovi Drahí moji farníci, milí Hriňovčania! že naša farnosť bude rešpektovať prvý režim, ktorý oni volajú základ a to znamená, že všetci môžu prísť na sv. V nedeľu bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosÅ¥ po sv. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gabčíkovo Hlavná 1044/2, 93005 Gabčíkovo. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Streda: Sv. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné . 2.kolo 07.09.2019 14:00 TJ Družstevník Unín - ŠFK Štefanov omÅ¡i po prvýkrát vystavím túto sväticu na nahliadnutie ostatkov. Oznam pre rodičov ! Ohlášky – SviatosÅ¥ manželstva príjmu Katarína Červená, dcéra Mariána a Márie r. Bielikovej, bývajúca v Hornej Breznici a Martin Michalec, syn FrantiÅ¡ka a Hany r. Fabiánovej bývajúci na Lysej p. Makytou. Nedeľou Krista Kráľa sa končí Svätý rok milosrdenstva. do 19.oo hod. 21. december 2017. omší. Bohoslužobný poriadok na 41. týždeň. Duchovná činnosť, slávenie bohoslužieb, správa farnosti. Farské oznamy; Farnosť. Bernardína Sienského, kňaza Streda: sv. Obe prednášky budú situované pre naÅ¡u farnosÅ¥ a jej Å¥ažkosti, kde zvlášť Mária Goretti bude orodovaÅ¥ za nás. Ďakujem Mirkovi Dávidovi za inÅ¡taláciu nového svietidla do kostola, ako aj firme Ledma za jej dodanie. Organizovanie cirkevného života vo farnosti. OZNAM - vážení občania, 13.9.2021 prišlo aj k neplánovaným a neohláseným výpadkom elektrickej energie, alebo k prepätiu vo viacerých častiach našej obce, najmä v časti Kolónia. Oznamy Tridsiatatretia nedeľa v cezročnom období, rok C (13.11.2016) Tridsiatadruhá nedeľa v cezročnom období, rok C (13.11.2016) Liturgický kalendár. JánoÅ¡kovú, Zacharovú a DuÅ¡ičkovú / Za zdravie a Božiu pomoc. ZÁKLADNÉ ÚDAJE - Názov obce - Bíňovce - Kód obce - 506788 - Názov okresu - Trnava - Názov kraja - Trnavský - Prvá písomná zmienka - 1330 - Nadmorská výška stredu obce v m - 204 - Celková výmera územia v km 2 - 7793 - Hustota obyvateľov na km 2 - 84,82 Vitajte na web stránke farnosti Hriňova. Margity Škótskej, spomienka Štvrtok: Sv. . Je to minimálne 10 suchých už odlomených haluzí , ktoré volne visia na stromoch. Farnosť Hriňová. https://www.youtube.com/watch?v=TXbVRNh4-DA Kto má záujem o časopis Posol na rok 2017, môže sa nahlásiÅ¥ v sakristiách kostolov. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Chtelnici, v Gajaroch, od roku 1947 ako správca fary v Plaveckom Štvrtku. Liturgický kalendár cez mriežku do drenážnej jamy. Farské oznamy; Farnosť. Streda: Sv. Farské oznamy od 12. septembra do 19. septembra 2021 Farské oznamy od 5. septembra do 12. septembra 2021 . Liturgické slávenie. Chcem sa poďakovaÅ¥ biskupskému úradu Žilina a p. biskupovi, ako aj ekonomickej rade, ktorá nám schválila v dneÅ¡nom týždni odpustenie dlhu vo výške 4700 €. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Socha sa pôvodne nachádzala na mieste vedľa kostola, kde dnes prechádza hlavný cestný komunikačný ťah. mobil: 0901 720 093 e-mail: farnost.chtelnica@abu.sk BÚ: SK84 0900 0000 0002 8367 6640 2021 prijmú Matej Ošlejšek z Oščadnice a Dominika Slováková z čierneho. Vyžrebovanie IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE 2019/2020. Počas mojej neprítomnosti bude zastupovaÅ¥ Patrik Sojčák z Lednice. Ďakujem animátorom a deÅ¥om za detské stretko a účasÅ¥ na detskej sv. Dobrý deň, chcem upozorniť na nebezpečenstvo ktoré číha na prechádzke parkom priamo nad chodníkom a tiež mimo neho. Liturgický kalendár: Utorok: sv. Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Oznam - testovanie žiakov. prijímanie. Obec Jablonica sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v prekrásnom prírodnom prostredí Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. 1. 10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou 47, 91909 Bohdanovce nad Trnavou. Oficiálne stránky obce Jablonica. 10. Nachádzate sa tu: Domov Farské oznamy. Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta. VODNÝ ZDROJ HOLDOŠOV MLYN - ROZHODNUTIE OÚ TT. Organizácia školského roka 2021/2022; Kontakt. Poplatok je 5 €, a to iba za stravu. of India. Zaregistrujte sa a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke, Čítať ďalej: Farské oznamy 11.10. Pochovaný je v Radošovciach. Ostatky Márie Goretti budú vystavené eÅ¡te aj na 1. adventnú nedeľu, ale len počas sv. Ďalej sa chcem poďakovaÅ¥ Miroslavovi Koprnovi za dovoz Å¡trku. Margity Å kótskej, spomienka Bližšie informácie na výveske. Nájdete tu základné informácie týkajúce sa našej farnosti. 9.00 Brv. Spomienka sv. Poprosil by som, keby ste sa zapísali na adoráciu v pravidelných intervaloch na papier v zadnej časti kostola. Môžeme sa najesť 1x dosýta a 2x menej. Budúca nedeľa: Tridsiata Å¡tvrtá nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa, rok C, Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc (Vraník) kňaz Nitrianskej diecézy - 15. júna 2002 kňazská vysviacka - 23. júna 2002 primície v Myjave - od 15. júna 2002 Trnava - mesto, kaplán - od 1. júla 2003 Nenince, kaplán . GPS súradnice: 48.613695° S 17.422214° V Správca farnosti: ThLic. Organizovanie cirkevného života vo farnosti. Ďakujem Jankovi Chovancovi za dar fasády na budovu pod veľkým altánom. Svätá omša 14.10.2021 18:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a Božie dobrodenia Farské oznamy 11.10. Rímskokatolícka farnosť sv. 9. - 17.10.2021. Milí rodičia, tí ktorí ste prejavili záujem o antigénové samotesty na našej škole, vám oznamujeme, že vydávanie samotestov, bude prebiehať v dňoch 20. až 22. septembra 2021 vo vchode základnej školy v čase od 9.00 hod. Obec Naháč leží na okraji pohoria Malé Karpaty na Trnavskej pahorkatine v údolí Dubovského potoka. Oznam pre rodičov Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v v stredu 9. júna 2010 od 17.30 do 19.oo hod., v piatok 11. júna 2010 od 17.oo - 19.oo hod., príp. 2021. Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň. 7.30. Naša farnosť m á svoju novú . Prvá písomná zmienka o obci Jablonica pochádza z roku 1262. Farské oznamy 17. nedeľa cez rok, 28.7.2019 Liturgický kalendár: PO 29.7. The exact location of the school is Karippal, which is hardly 1.5 kilometer away from Perumpadave , a village some twenty kilometers away from Taliparamba. Vonku môžu stáť ľudia a i tak sa zúčastniť sv. . Nedeľa – za zdravie a BP pre rod. Srdečne pozývam naÅ¡ich animátorov na víkendovú duchovnú obnovu, ktorá sa začne v piatok 18. novembra 2016 večernou sv. omšu ale počet ľudí na sedenie bude 38. Počas súkromnej úcty je možné vysloviÅ¥ aj zbožné prianie na akýkoľvek osobný úmysel, ktorý bude vyprosovaÅ¥ Mária Goretti. - od 1. júla 2019 Jablonica, farár Mgr. Celofarská poklona v Hornej Breznici bude po sv. Zodpovednosť: Jablonica. Z hlavného mesta Slovenska - Bratislavy vám cesta autom potrvá približne hodinku. Farnosť Jablonica - Farské oznamy. na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Verejny Terminal Isic Presov, Audi E Tron 55 Quattro Cena, Zdravotnícky Laborant Vysoká škola, Metabolicka Ambulancia Pre Deti, Matematika 7 Pracovny Zosit 1 Odpovede, Delta Hranovnica Denne Menu, Konateľ A Služobné Auto, štátny Vzdelávací Program Pre Stredné Odborné školy, Detská Očná Ambulancia Trenčín,