Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Štefan Hrušovský , CSc., Dr.SVS. BENEFITY PROCARE BETLIARSKA Poliklinika ProCare Betliarska ponúka širokú škálu benefitov, vďaka ktorým zabezpečuje pre svojich pacientov kvalitný a komplexný servis a šetrí ich čas. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica. Ako dosiahnem aby som mala krajsiu pokozku. Hepatologická ambulancia - MUDr. - MUDr. Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica. Kontakt. Kraj Banská Bystrica (2) ... Bratská 17, 96901 Banská Štiavnica Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. Nemocnica svätého Michala, a.s.má za cieľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Viera Kupčová , CSc. … … 7:00 - 22:00. Odporúčané Banská Bystrica hepatológia Vášmu výberu nezodpovedá žiaden lekár. diabetológia / Banská Bystrica Lokalita Adresa Dolná 72, Banská Bystrica Poschodie 1.poschodie vpravo Číslo dverí 105 Kontakt Email denisaspodniakova@azet.sk Telefón 0907 829 631 Fax 048/ 4127 412 Hodnotenia Pochváľ a okomentuj lekárku. Tel. univerzita ) v Bratislave, v B budove. zdrav. vitajte na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS), ktorá je organizačnou zložkou (členskou vedecko – odbornou spoločnosÅ¥ou) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). s.r.o.). Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť. Skladaného, PhD. Viera Kupčová , CSc. Nemocnica svätého Michala, a.s.má za cieľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Viera Kupčová , CSc. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice a Banská Bystrica. Neurologická ambulancia Medianus s.r.o. Poskytovateľ: Svet zdravia, a.s. - Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy c u intravenóznych narkomanov na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach. Poskytovateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. 48. Člen Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti bude dostávaÅ¥ informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS. Kód poskytovateľa: P83216. Intestinálno – hepatálna os (gut-liver axis), 8. sympózium o portálnej hypertenzii, 2016, Liečba chronickej hepatitídy C neinterferónovými režimami u pacientov s genotypom 1 bez cirhózy pečene, Súčasné možnosti a špecifiká liečby koinfekcie HIV a HCV, Liečba chronickej hepatitídy C v štádiu kompenzovanej cirhózy pečene, Elevácia gama-glutamy Itransefrázy a jej vzťah k metabolickému syndrómu, Národný program prevencie chorôb pečene – História a perspektíva odboru hepatológia, Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C – aktualizácia pre rok 2015, Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronického poškodenia (acute-on-chronic liver failure, ACLF), Elektívne chirurgické výkony u pacientov s cirhózou pečene, Albumín, viac ako plazmatický expander. Dagmar Murgašová. Skryť. hepatológia / Bratislava Lokalita Názov lokality Poliklinika SZU Adresa Limbová 12 , Bratislava Poschodie prízemie Popis miesta Ambulancia sa nachádza na prízemí polikliniky SZU ( Slov. Trvalý pobyt príjemcov pečene liečených v Transplantačnom centre Banská Bystrica – analýza rokov 2008-2020 Chronická hepatitída C v Mongolsku Nealkoholová tuková choroba pečene – asociácia s metabolickým syndrómom a kyselinou močovou MUDr. MUDr. Trvalý pobyt príjemcov pečene liečených v Transplantačnom centre Banská Bystrica – analýza rokov 2008-2020 Chronická hepatitída C v Mongolsku Nealkoholová tuková choroba pečene – asociácia s metabolickým syndrómom a kyselinou močovou Stiahnuť Kazuistika, Malnutrícia u pacientov s cirhózou pečene, Kardiovaskulárne komplikácie cirhózy pečene, Princípy vedenia rozhovoru lekára s pacientom o zmene životného štýlu pacienta, Primárna biliárna cirhóza. Lekári pracujúci v tejto prevádzke. Roosevelta Banská Bystrica. Hepatologická ambulancia - Doc. Stiahnuť Tolerance of carvedilol in patients with advanced cirrhosis. IČO: 35960884. Dagmar Murgašová Banícka 803/28, 05845 Poprad Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. Slovenská hepatologická spoločnosť. Skryť. s možnostou prispievania, Zoznam a kontakty Lekár KŇAZOVICKÝ LADISLAV so špecializáciami chirurgia, neurochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Gabriela Kissová. Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. zdrav. Skryť. Gynekologická ambulantná starostlivosť. Stiahnuť Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica. Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. – zakladateľská osobnosť slovenskej hepatológie, Hepatitída B u imunosuprimovaných pacientov, Infekcia vírusom hepatitídy B a hepatocelulárny karcinóm, Zmeny niektorých sérových proteínov u pacientov po transplantácii pečene, Prevence a postexpoziční profylaxe virové hepatitidy B, Epidemiológia hepatitídy B vo svete a na Slovensku, Liečba chronickej hepatitídy B interferónom, Nukleoz(t)idové analógy v liečbe chronickej vírusovej hepatitídy B, Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy B v MFN – kasuistiky, Prof. MUDr. prebiehajúce v SR, Oznamy BANSKÁ BYSTRICA, NÁMESTIE LUDVIKA SVOBODU 4. Líščie údolie 57 , 84231 Bratislava - Karlova Ves Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. čísla: 048/441 3522 Ordinujúci lekár: MUDr. Hepatologická ambulancia - Fakultná nemocnica Trenčín, Hepatologická ambulancia - Pharmamed, s.r.o. Trvalý pobyt príjemcov pečene liečených v Transplantačnom centre Banská Bystrica – analýza rokov 2008-2020, Nealkoholová tuková choroba pečene – asociácia s metabolickým syndrómom a kyselinou močovou, Primárna biliárna cholangitída – od epidemiológie k liečbe, Nové výsledky o liečba HCV z reálnej praxe, Hepatocelulárny karcinóm a vplyv veku a najlepšej dosiahnutej liečebnej odpovede na celkové prežívanie – kohortná štúdia dvoch centier na Slovensku, Liečba hepatocelulárneho karcinómu v hodnotení HTA (Health Technology Assessment), Raritný prípad neuroendokrinného tumoru pečene, Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike chorôb pečene na EASL 2019, Nové možnosti v diagnostike a liečbe deficitu lyzozómovej kyslej lipázy, Bremeno alkoholom podmienených chorôb a odporúčania EASL / ACO 2018, Prevalencia infekcie vírusom hepatitídy E u pacientov na Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení (HETIGO) v Banskej Bystrici – krátka správa, Nové biomarkery v diagnostike chronickej hepatitídy B, Prvá Európska konferencia mladých gastroenterológov (ECYG) v Záhrebe, Malnutrícia pri chorobách pečene – stručné poznámky pri diagnostike a manažmente, Adherencia k nutričnej liečbe u pacientov s chronickou pokročilou chorobou pečene (AD/ACLF) v bežnej praxi, 46. májové hepatologické dni 2018 – úvodné slovo, Závažná forma akútnej alkoholovej hepatitídy a ACLF – krátka správa, Alkohol, imunita a infekcie pri dekompenzovanej pokročilej chronickej chorobe pečene dACLD a ACLF – analýza HETIGO 7, Krátka správa: Aktuálna situácia vo výskyte chronickej vírusovej hepatitídy C na Slovensku, Problematika životného štýlu vo vzťahu k pečeni, The AASLD Liver Meeting 2017, Washington – poznámky a inšpirácie k AAH (akútnej alkoholickej hepatitíde) a ALD (alkoholovej chorobe pečene), Odporúčania EASL týkajúce sa liečby hepatitídy C 2016, Komentár k EASL odporúčaniam na liečbu hepatitídy C, Liečba infekcie vírusom hepatitídy C u pacientov po transplantácii pečene (LTx), Diagnostika nealkoholovej tukovej choroby pečene, Diagnostický a terapeutický postup pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s chronickou chorobou obličiek, Komentár k diagnostickému a terapeutickému postupu pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s chronickou chorobou obličiek, NAFLD a HCC: nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm, klinické súvislosti. o chode spoločnosti, Zoznam kooperujúcich Lekári pracujúci v tejto prevádzke. MUDr. MUDr. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. Kraj Banská Bystrica Banská Bystrica Okres Lučenec Okres Banská Bystrica Okres Rimavská Sobota Okres Zvolen Okres Žiar nad Hronom Okres Brezno Okres Revúca Okres Krupina Okres Detva Okres Veľký Krtíš Okres Žarnovica Okres Poltár Okres Banská Štiavnica zobraziť viac » Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie. Veríme, že na stránke SHS nájdete hodnotné, aktuálne a užitočné informácie – radené do jednotlivých tematických rubrík – podstránok, ako aj potrebné kontakty na funkcionárov výboru SHS i na jednotlivé špecializované hepatologické pracoviská v Slovenskej republike. Skladaný Ľubomír, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) Miroslav Mikulecký, DrSc. s.r.o. Algoritmus prijímania pacientov na PTD* vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Stiahnuť Hernia repair in patient with advanced cirrhosis and refractory ascites using peritoneal dialysis catheter for ascites drainage. Kód poskytovateľa: P83216. Banská Bystrica hepatológia Vášmu výberu nezodpovedá žiaden lekár. Pre Vás pripravujeme zvláštnu sekciu s praktickými informáciami o chorobách pečene, užitočnými linkami a odkazmi. diabetológia / Banská Bystrica Lokalita Adresa Dolná 72, Banská Bystrica Poschodie 1.poschodie vpravo Číslo dverí 105 Kontakt Email denisaspodniakova@azet.sk Telefón 0907 829 631 Fax 048/ 4127 412 Hodnotenia Skryť. Hepatitída C v roku 2020 – čo priniesli nové odporúčania? Porovnajte 10 firiem v lokalite Banská Bystrica: SANITSTOM s.r.o., FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA, MUDr. Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Viera Kupčová , CSc. Gastroenterologická ambulancia - MUDr. H. Glasová, PhD. Pre deti od 7 rokov Abecedne, Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica, Líščie údolie 57 , 84231 Bratislava - Karlova Ves, Veľkoblahovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda, © 2005 - 2021 SKY Investments s.r.o. Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie. Banská Bystrica, Reštaurácia Gurmán: web: Popis: Odborný seminár zameraný na tému - manažment pacienta s hepatitídou C Podtémy seminára - hepatitída včera, dnes a zajtra - extrahepatálne prejavy a komplikácie HCV infekcie - liečba a jej vplyv na kvalitu : Kredity; Dátum od: 14.12.2018: Dátum do: 14.12.2018 Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní. Štefan Hrušovský, Gastroenterologické a hepatologické centrum - Gastroenterológia a hepatológia pre deti a dospelých, (KM Management, spol. Lekári pracujúci v tejto prevádzke. Poskytovateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. je možné aj prostredníctvom e-mailu: hepato(_@_)nspbb.sk. H. Glasová, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97401 Banská Bystrica. je možné aj prostredníctvom e-mailu: hepato(_@_)nspbb.sk. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. Hepatológia na Slovensku – historické ohliadnutie. Zobraziť 127 našich zmluvných lekárov, ktorí pracujú v tejto prevádzke. Neurologická ambulancia Medianus s.r.o. Hepatogastroenterologické a transplantačné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica. Špecializácia. čísla: 048/441 3522 Ordinujúci lekár: MUDr. Å tefan HruÅ¡ovský, CSc., DrSVS. Kardiochirurgia je špecializačný odbor, ktorý zabezpečuje vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.. Na území Slovenska sa chirurgia srdca a veľkých ciev vykonáva v pracoviskách: . Líščie údolie 57 , 84231 Bratislava - Karlova Ves Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených. Renáta Koreňová, Hepatologická ambulancia (Nemocnica Poprad, a. s.) - MUDr. IČO: 37957937. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica: Meno kontaktnej osoby: Eva Snopková: Garant; Garant - názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica: Full Name: prof. MUDr. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, 2021 – Abstrakty. IČO: 35960884. Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SHS. Nemocnica svätého Michala, a.s.má za cieľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Ľubomír Skladaný PhD., h.doc.Sestra: Beáta Bachová 7:00 – 15:30Poliklinika 1. poschodie, pavilon D1, č. dverí 127 Objednať a informovať sa o výsledkoch vyšetrení u MUDr. MUDr. Hepatologická a gastroeneterologická ambulancia - MUDr. Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica 51-00165549-A0002. Kód poskytovateľa: N49813. Navyše je pracoviskom poskytujúcim zákroky v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Tel. MUDr. Porovnajte 10 firiem v lokalite Banská Bystrica: SANITSTOM s.r.o., FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA, MUDr. Kontakt. Špičkové pracovisko v odbore nukleárnej medicíny. Ak poznáte lekára, ktorý v databázi lekárov chýba, môžete pridať lekára do databázy Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť. Hepatologická ambulancia - Prof. Doc. Skladaného, PhD. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. 04. Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci hepatológie, – osobnosť slovenskej hepatológie, Vírusové hepatitídy – výber najčastejšie používaných skratiek. Navyše je pracoviskom poskytujúcim zákroky v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia, MUDr. Zobraziť 70 našich zmluvných lekárov, ktorí pracujú v tejto prevádzke. Odpovieme Vám najneskôr do 5 dní. BANSKÁ BYSTRICA, NÁMESTIE LUDVIKA SVOBODU 4. Gastroenterológia a hepatológia Banská Bystrica Liečba v oblasti gastroenterológie Banská Bystrica V lokalite "Košice, okres Košice - mesto" bolo nájdených príliš málo výsledkov, takže sme rozšírili prehľadávanú oblasť o 500km. Hepatologická ambulancia - Prof. MUDr. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní. hepatológia / Bratislava Lokalita Názov lokality Poliklinika SZU Adresa Limbová 12 , Bratislava Poschodie prízemie Popis miesta Ambulancia sa nachádza na prízemí polikliniky SZU ( Slov. pracovísk v zahraničí. Milan Vyskočil, PhD., KM Management, spol. Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a hepatocelulárny karcinóm (HCC): prvé výstupy z Nitrianskeho centra. Ľubomír Skladaný , PhD. Ak poznáte lekára, ktorý v databázi lekárov chýba, môžete pridať lekára do databázy Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. IČO: 37957937. Nájdené v tejto knihe – strana 601hry divadelné 1274 Hepatológia klinická - syndromológia biochemická monografie 778 ... 1959-1961 sborníky 17 X , Banská Bystrica ( okres ) dejiny prispevky ... Ambulancia so špecializáciou hepatológia s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Kardiochirurgia je špecializačný odbor, ktorý zabezpečuje vysoko špecializovanú chirurgickú liečbu vrodených a získaných chorôb srdca a veľkých ciev.. Na území Slovenska sa chirurgia srdca a veľkých ciev vykonáva v pracoviskách: . Mária Szantová , CSc. | univerzita ) v Bratislave, v B budove. Cirhóza pečene – Medicínske, sociálne a ekonomické bremeno spoločnosti, Frekventná maloobjemová drenáž ascitu (FMODA), Spontánna baktériová peritonitída u pacientov hospitalizovaných pre ascites 2. a 3. stupňa v koncovej nemocnici, Hepatorentálny syndróm – prehľad literatúry a vlastné výsledky, Surveillance hepatocelulárneho karcinómu u pacientov z rizikovej kohorty, Dedičné metabolické poruchy s akútnym postihnutím pečene v prvých týždňoch života, Manažment pacienta s Gaucherovou chorobou – kazuistika, Primárna systémová amyloidóza – kazuistika, Prevalencia, príčiny a mortalita pacientov s cirhózou pečene, Metabolické ochorenia pečene v detstve a dospelosti, Metabolické poruchy, metabolické ochorenia a stukovatenie pečene, Nealkoholová tuková choroba pečene – NAFLD-NASH, Metabolické choroby pečene z nadbytku železa, Hepatocelulárny karcinóm – interdisciplinárny problém, Chronické (vírusové) hepatitídy – najčastejšia príčina rakoviny pečene. T. R. Niederland, DrSc. Eva Brixová, DrSc. e-VÚC » Banskobystrický samosprávny kraj » Zdravotníctvo » Ambulantné zdravotnícke zariadenia » Banská Bystrica » Hepatologická ambulancia, MUDr. Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Neurologická ambulancia Medianus s.r.o. Gynekologická ambulantná starostlivosť. Prof.MUDr. Zoradiť podľa: Hepatologická ambulancia (Nemocnica Poprad, a. s.) - MUDr. Indikácie albumínu u pacinetov s komplikáciami cirhózy pečene, Hepatitída B v rómskej populácii – epidemiológia, Hepatitída E – ochorenie so závažným priebehom v gravidite. Poliklinika poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť primárneho a sekundárneho typu. BENEFITY PROCARE BETLIARSKA Poliklinika ProCare Betliarska ponúka širokú škálu benefitov, vďaka ktorým zabezpečuje pre svojich pacientov kvalitný a komplexný servis a šetrí ich čas. Karol Králinský PhD. Ambulancia so špecializáciou hepatológia s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Ordinujúci lekár: MUDr. Poliklinika poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť primárneho a sekundárneho typu. - MUDr. - MUDr. Zdravotnícka priorita sveta aj Európskej únie, Epidemiológia hepatocelulárneho karcinómu, Histopatologická diagnostika hepatocelulárneho karcinómu, Chronické hepatitídy a hepatocelulárny karcinóm, Register cirhózy pečene v Slovenskej republike, Aktuálne miesto rádiofrekvenčnej ablácie pri liečbe zhubných nádorov pečene, Liečba hepatocelulárneho karcinómu transartériovou chemoembolizáciou, Systémová medikamentová liečba hepatocelulárneho karcinómu, Hepatitída C u pacientov s chronickou nedostatočnosťou obličiek liečenou hemodialýzou alebo transplantáciou obličky, Vírusová hepatitída C u drogovo závislých osôb, Regionálne a etnické aspekty vírusovej hepatitídy B u gravidných žien na Slovensku, Podporné faktory v liečbe chronických hepatitíd, Extraintestinálne manifestácie IBD a vplyv biologickej liečby u pacientov s Crohnovou chorobou, Liečba naivných pacientov s chronickou hepatitídou C, Opakovaná liečba nonresponderov a pacientov s relapsom na predchádzajúcu liečbu hepatitídy C interferónom a ribavirínom, Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) pegylovanými interferónmi a ribavirínom, Výsledky liečby chronickej hepatitídy C pegylovaným interferónom a ribavirínom na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach, Diagnostika a liečba pokročilých štádií infekcie HCV, Vírusová hepatitída C – 20 rokov po objavení jej pôvodcu, Cytokíny a markery fibrogenézy pri chronickej hepatitíde C, Postexpozičná profylaxia u zdravotníckych pracovníkov (krátka správa), Profesor MUDr. e-VÚC » Banskobystrický samosprávny kraj » Zdravotníctvo » Ústavné zdravotnícke zariadenia » Banská Bystrica » Všeobecná nemocnica, Námestie Ludvika Svobodu, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) Špecializácia. Lekári pracujúci v tejto prevádzke. Lekárka SELČANOVÁ-ADAMCOVÁ Svetlana so špecializáciou hepatológia pôsobiaca v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Odpovieme Vám najneskôr do 5 dní. Marián Oltman , PhD. Infektologická ambulancia - MUDr. (Bratislava, Poprad, Banská Bystrica) Elastická ligácia pažerákových varixov – skúsenosti troch center Dražilová S, Hrušovský Š, Baláž J, Chalányi Ľ, Ulický J, Brunčák M. Kňazovický Ladislav chirurgia Banská Bystrica. Lekár KŇAZOVICKÝ LADISLAV so špecializáciami chirurgia, neurochirurgia pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. – osobnosť slovenskej hepatológie. Laboratórna diagnostika a antimitochondriové protilátky, Mladý muž s primárnou sklerotizujúcou cholangoitídou s nutnosťou opakovanej endoskopickej liečby – kazuistika a literárny prehľad, Overlap syndrómy a ich miesto medzi autoimunitnými chorobami pečene, Hepatálne a biliárne manifestácie IgG4-asociovanej choroby, Päť rokov programu transplantácií pečene v Banskej Bystrici, Moderné MR metódy v diagnostike fibrózy pečene, Vplyv polymorfizmu génu IL28B a vybraných prognostických faktorov na úspešnosť interferónovej liečby chronickej hepatitídy B, Slovenská hepatológia v kontexte vývoja svetovej hepatológie, Možnosti klinickej biochémie pri diagnostike a monitorovaní ochorení pečene, Vybrané prognostické faktory pri liečbe chronickej hepatitídy C peginterferónom a ribavirínom, Chronická granulomatózna choroba s postihnutím pečene – opis dvoch prípadov, Hepatitída E – ochorenie s pribúdajúcim významom, Epidemiológia chronických hepatíd B a C vo vybranom rizikovom prestredí, Aktívny skríning vírusových hepatitíd, edukácia a multidisciplinárna spolupráca v starostlivosti o drogovo závislých pacientov, Preventívne programy u drogovo závislých – súčasný stav a perspektívy, Prevencia infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) medzi ľuďmi užívajúcimi drogy, Analýza kohorty pacientov s chronickou hepatitídou C s intravenóznym užívaním drog v banskobystrickom regióne z pohľadu biopsie pečene. Zzz.sk je členom rodiny ďalších, pre Vás užitočných, portálov ako: NZZ Gastroentero-Hepatologické centrum THALION - MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová. Kraj Banská Bystrica Banská Bystrica Okres Lučenec Okres Banská Bystrica Okres Rimavská Sobota Okres Zvolen Okres Žiar nad Hronom Okres Brezno Okres Revúca Okres Krupina Okres Detva Okres Veľký Krtíš Okres Žarnovica Okres Poltár Okres Banská Štiavnica zobraziť viac » Zobrazia sa vám detaily o zdravotnej starostlivosti, ktorú na základe zmluvného vzťahu poskytuje poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera. Aktuálne informácie Trendy v hepatológií, Fórum Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, 97517 Banská Bystrica. Skladaný Ľubomír, Banská Bystrica, (Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica) Skladaný Ľ, Šváč J, Molčan P, Čellárová E. (Banská Bystrica) Efektivita hemokoagulačnej prípravy na invazívny výkon u pacientov s cirhózou pečene Kupčová V, Fedelešová M, Turecký L. (Bratislava) 2007. Nemocnica svätého Michala, a.s.má za cieľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Všetky práva vyhradené, Máme pre Vás informácie o 14 987 zdravotníckych zariadeniach. Ľubomír Skladaný PhD., h.doc.Sestra: Beáta Bachová 7:00 – 15:30Poliklinika 1. poschodie, pavilon D1, č. dverí 127 Objednať a informovať sa o výsledkoch vyšetrení u MUDr. Roosevelta Banská Bystrica, Banská Bystrica. Skladaný Ľ, Šváč J, Molčan P, Čellárová E. (Banská Bystrica) Efektivita hemokoagulačnej prípravy na invazívny výkon u pacientov s cirhózou pečene Kupčová V, Fedelešová M, Turecký L. (Bratislava) Vítame na stránke našich pacientov aj širokú verejnosÅ¥.
Kovanie Na Stare Truhlice, Vysoký Krvný Tlak Spodný, Ponuky Práce Predavačka Trnavský Kraj, Využitie Starých Pneumatík V Záhrade, Recepcia Nemocnica Dunajská Streda, Antunovic Puchov Denne Menu, Najkrajší ľúbostný List, Kovový Regál Kaufland, športové Legíny Decathlon, Valentinsky Darcek Pre Muza, Najlacnejsi Wifi Router, Odpudzovač Krtkov Kinekus,