Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru stroj. od slov ujčiná, kráľovná je - od ujčín, od kráľovien. Podstatné meno Tatry je teda ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. mená muž. Vypracovala: Mgr. Redukované podstatné meno sa končí na dlhú samohlásku jáʾ (kasraẗ + jáʾ), ktorá je pôvodným (tretím) písmenom koreňa slova: ـِي [ -í ] Túto koncovku je treba odlišovať od prípony vzťažného prídavného mena (ـِيّ [ -íj ]). saně se sob, mol jsou drobní motýl, chytají ryb na červ, jsou dobrými pozorovatel, vysoké sloup, Medzi tie životné patria osoby a zvieratá v mužskom rode (Peter, kôň, otec, učiteľ,…), medzi neživotné patria všetky ostatné podstatné mená mužského rodu (stôl, automobil, vitamín, časopis,…). Označ rad, kde sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj. podstatnÉ menÁ muŽskÉho rodu neŽivotnÉ zakonČenÉ na -r, -l (väčšinou cudzieho pôvodu) majÚ vÄČŠinou zmieŠanÉ skloŇovanie dub/stroj - skloŇujÚ sa podĽa vzoru dub, ale niektorÉ pÁdy tvorÍme podĽa vzoru stroj. Životné podstatné mená mužského rodu končiace na samohlásku "a" skloňujeme podľa vzoru hrdina. 2. štvrťročný test - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku -r a/ Dostal sa z blata . Vysvetlí vám, aké sú to životné a neživotné podstatné mená a kedy použiť jednotlivé vzory - chlap, hrdina, dub a stroj. Vzory mužského rodu : Podstatné mená : Abeceda Nájdi podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap . Neživotné podstatné mená mužského rodu končiace na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru dub. c/ V lete pôjdeme k moru lietadlom. Už u dětí jsou první slova podstatná jména, proto žáci převážne namají problémy je najít a pracovat s nimi. Označujú živé osoby. Všetky stol__ boli obsadené. a/ Z divadla sme išli rovno domov. Pracovné listy - vzory podst. Podľa vzoru chlap skloňujeme: a) životné podstatné mená mužského-rodu zakončené na spoluhlásku (adresát, biskup, boháč, lyžiar, súper, pracovník, zamestnanec, žiak), b) podstatné mená zvierat vjednotnom čísle - od gazdín - je nulová prípona. 7. Urč vzory podstatných mien. napr. 13. Strýko od pondelka nastupuje ako referent na Ministerstve (financie). Označujú neživé veci alebo zvieratá. Rod: mužský: na podstatné mená mužského rodu ukazujeme v základnom tvare ten (napr. (html) podstatné mená ženského rodu (vzory) cv.3. chlap, kotol, počítač, jeleň . Pravopis podstatných mien mužského rodu / Podstatné mená / Vzor hrdina / Slovenský jazyk Slovenský jazyk / Učíme sa pravopis / Učíme sa pravopis /Príprava n. pod hradmi, so strachom, bez tmy. teda prÍpony tÝchto slov sÚ zo vzoru dub aj zo vzoru stroj.niektorÉ z tÝchto slov majÚ vŠetky prÍpony podĽa vzoru dub. Pri podstatných menách rozoznávame 12 základných vzorov: . Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení. Rody podstatných mien Doplň správne i/í, y/ý. Podstatné mená mužského rodu :-) See more of Denník Šport on Facebook. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. C/ Tvar G. pl. Cvičné testy na doma EXAM Test SJL-007 KOMPARO, šk. Vzor město: město bez městA - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku O a pokud je ve 2. pádě -A (např.těstO bez těstA).. Vzor moře: moře bez mořE - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku E a pokud . Podstatné mená ženského rodu skloňujeme podľa vzorov žena, ulica, dlaň, kosť. Poslaní žiakom: 6. Životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základom tvare zakončené na . ps hlídají dom, naslouchal jsme houslistov, mrštní pstruz, koupit los, se sedmi obratl, Podstatné mená stredného rodu skloňujeme podľa vzorov mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Rod životný vs. neživotný . V nominatíve množného čísla sa píše prípona - e. vzor kuli - sa skloňujú podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu typu: Goethe, Pálfy. bačovi zajko dedka v kraji na strome učiteľa olejom mráz traktoristi citrónom o hercoch vynálezcami dôchodcu podnikateľov hríb výlet 2. 3. Vysvetlí vám, aké sú to životné a neživotné podstatné mená a kedy použiť jednotlivé vzory - chlap, hrdina, dub a stroj. Portréty osobností Vojtech Zamarovský. Prehľadná tabuľka, ktorá vám pomôže pri určovaní vzorov podstatných mien mužského rodu. Podstatné mená ženského rodu skloňujeme podľa vzorov žena, ulica, dlaň, kosť. Redukované podstatné mená . Vyskloňuj podstatné meno koláč v jednotnom i množnom čísle. Ktoré slová sú napísané . Podstatné mená skloňujeme podľa vzorov: Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj. Mužského rodu (masculin) sú spravidla: - názvy farieb : le rouge, le bleu, le noir, - názvy jazykov: le slovaque, le français, ľ allemand, le russe Vlastné mená - Vlastné meno je pomenovanie jedinečnej osoby, zvieraťa alebo neživého predmetu. Muži sediaci na foteli diskutovali o politickom debakli vládnucej strany. meču, so závojom, ku klasu. Zvieracie podstatné mená mužského rodu a neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na - er a -el Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Božena Nosková Opakovanie učiva 8. ročníka - podstatné mená /-r, -l, zvieracie a iné/ PL Datakabinet.sk - inšpirácia bez hraníc - vzdelávacie materiály, výučbové tabuľky, pracovné listy, didaktické hry, výkladové videá, prezentácie, interaktívne kvízy, interaktívne pexesá, obrazové karty, portréty osobností, ilustrácie a obrázky, domáce úlohy, učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plány Pozor, v kábli môže byť elektrický prúd. Zvieracie Podstatné Mená Mužského Rodu Test. Mužský rod: neživotné. Nájdené v tejto knihe – strana 172Zaradte tieto podstatné mená dla rodu : človek , žena , žiačka , srdce , pero , dub . Rodu mužského sú : 1 ... 17 . dur Rodu ženského sú : 1 . V ktorej vete je podstatné meno stredného rodu, množného čísla, v G, vzor mesto? Životnost rozlišujeme u podstatných jmen mužského rodu. Ukazujeme na ne zámenom ten alebo tí. MUŽSKÉHO RODU chlap všetky v jednotnom čísle dub v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly) stroj v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede) . Ktoré podstatné meno do riadku nepatrí? podstatné mená ma . alebo samohlásku -o , sa skloňujú podľa vzoru . C/ v cieli, na plote, mrazy, na pláži, o slonovi. majú osobitné skloňovanie Zvieracie Podstatné Mená Mužského Rodu. Vzory mužský rod - prehľad. Při určování vzoru nejdříve určíme životnost, viz téma Podstatná jména: rody.Jakmile víme životnost, vystačíme k určení vzoru většinou s prvním a druhým pádem. Pravopis podstatných mien mužského rodu / Podstatné mená / Vzor hrdina / Slovenský jazyk Slovenský jazyk / Učíme sa pravopis / Učíme sa pravopis /Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazykaPravopis podstatných mien / Podstatné mená / Vzor hrdinaVideá zo slovenského jazykaPRIHLÁSIŤ SA NA ODBERhttps://www.youtube.com/channel/UCv9t4KnrPnLl18mPQTBGEcw?sub_confirmation=1 PRIDAJ SA AJ NA FACEBOOK!https://www.facebook.com/Sloven%C4%8Dina-skr%C3%A1tka-z%C4%BEahka-105633587683228/?modal=admin_todo_tourautor: Viktóriaskladba: Wide Awake The 126ersobrázky: https://pixabay.com/ k sousednímu král, posázen drahokam, silné větrolam a ledolam, česat si vlas, vařit v kotl, Read i/y - podstatné mená mužského rodu from the story Príručka slovenčiny ;-) by Wictorie (Unique) with 254 reads. Napr. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Podstatné mená - vzory mužského rodu alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka. Podstatné mená chlap a hrdina súvzory pre skloňovanie životných podstatných mien mužského rodu. Pre zvieracie podstatné mená mužského rodu je charakteristické zmiešané skloňovanie.V jednotnom čísle sa skloňujú podľa životného vzoru chlap. pod oblokom, z hradov, o hríbe. Autor nepridal žiadne súvisiace dokumenty. na spoluhlásku alebo na -o a v N pl. Životnosť sa určuje pri podstatných menách len v mužskom rode a rozdeľuje sa na životné a neživotné podstatné mená. Typicky zaberie: 5 min. mistakes, slovak, jazyk. 5. deklinácia, podstatné mená . V nominatíve plurálu píšeme vždy tvrdé y -duby, hrady, stoly, lesy. slovenskí drotári vo svete 4. huslista rozhodca sprievodca vynálezca pasca radca . Ostatné pády sa vyjadrujú pomocou predložiek σε, με, για, από, po ktorých vždy nasleduje podstané meno v akuzatíve. rozdelenie podstatných mien, hmotné, všeobecné a abstraktné nehmotné vlastné podstatné mená životné a neživotné hromadné, Skloňovanie podstatných mien, mužský ženský stredný rod, gramatické kategórie podstatných mien, vzor chlap dub stroj hrdina kuli skloňovanie, vzor žena ulica dlaň kosť gazdiná idea skloňovanie vzor mesto srdce dievča vysvedčenie Príklad: hrdinovia, huslisti. lekárom ? východniar 2017 špecializačné štúdium pre sestry ťahal dedko repku text čítanie s porozumením slovenský jazyk testy železničná nemocnica košice ortopedia. Pre najmenších čitateľov porada s ředitel, psát úkol, čistit chlév, chovat holub, dárek tatínkov, nádherní páv, Nižšie nájdete svoje výsledky. Ivanovi; V genitíve množného čísla stredného rodu je slovo: ? rozdelenie podstatných mien, hmotné, všeobecné a abstraktné nehmotné vlastné podstatné mená životné a neživotné hromadné, Skloňovanie podstatných mien, mužský ženský stredný rod, gramatické kategórie podstatných mien, vzor chlap dub stroj hrdina kuli skloňovanie, vzor žena ulica dlaň kosť gazdiná idea skloňovanie vzor mesto srdce dievča vysvedčenie zazněl výstřel, přišly mraz, ukrýt se před ps, vidět poštovní holub, číst o výrov, houf špačků, mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj ženský rod: žena, ulica, dlaň, kosť stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča Vzor chlap: Podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu zakončené v N sg. Podľa vzorudubskloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené natvrdú alebo obojakú spoluhlásku.V tvare nominatívu množného čísla píšeme pádovú príponu -y (duby). Poznámky: Podstatné mená muž.rodu zakončené na el a er ak je -e pri skloňovaní nevypadáva tak sa v sg. 2. štvrťročný test - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku -r 2. rok 2017/18. Pozor! Vzory podstatných jmen rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce Obsah: Rod mužský životný Rod . chlap. Podstatná jména mužského rodu se dělí na životná a neživotná. svetlo, lampa, smiech, chudoba, múka, lavica, hlina, pokoj, tma, pastelka, ruka, zrak, slivka ... 5. Zjistíme ji tak, . 1. Podstatné mená Neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -l NU s. 26 - 27 Prečítaj si úvodný text (26/ 1) Opäť budeme hovoriť o podst.menách muž. ten hokejista - tí hokejisti, ten kuchár - tí kuchári, ten dedo - tí . rod číslo pád vzor školy s bratom do obchodu o húsatkách 4. mena #päť slabičné mená #Päťslabičné slova #diktát na vlastné podstatné mená . 8. Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Vzory mužský rod - prehľad. rodu cudzieho pôvodu zakončených na -l. Vzor pán: -u/-ovi (koncovku -ovi užíváme, pokud podstatné jméno stojí samo nebo na konci = poslední je dlouh . Podľa vzoru dub sa skloňujú podstatné mená. Pomnožné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré existujú len v množnom čísle, aj keď pomenúvajú jeden predmet. Podstatné mená1 Test vytvoril Lucia Tamási Podstatné mená1 Počet bodov pri otázke = Počet správnych možností Otázka č.1: Podľa vzoru dub sa skloňujú slová: (3 body) a) prst b) spevák c) potok d) zub e) loď f) lekár Otázka č.2: Životné podstatné mená mužského rodu sú: (3 body) a) pes b) čitateľ c) Dano d) huslista . rok 2009/10. Rody podstatných mien Zborovna Sk Portal Pre Uciteľov . TESTY; päťminútovky; LITERATÚRA  TVAROSLOVIE. najčastejšie koncovky pre mužský rod v nominatíve jednotného čísla sú - ος, - ας, ης; Skloňovanie Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 2. rosa na jetel, nové model, nemá ráda plaz, řinčet řetěz, svázat provaz, mouka v pytlch, maľbe, husi, krvi. Podstatné mená mužského rodu 1. B/ Skloňujeme podľa neho slová - kňažná, predavačka, kráľovná. neživotné. (html) Pomnožné podstatné mená (stredné) 40 Zadanie. Podstatné mená mužského rodu. D/ Pri vzore gazdiná v G pl. Spolu s (hrable) a motykami si starkí kúpili aj pár záhradných trpaslíkov. havrany, holuby, slony, levy. b/ Nevzdali sme sa našich úloh. V tomto příspěvku navazujeme na článek o podstatných jménech, ovšem zabýváme se pouze vzory rodu mužského u podstatných jmen. V ktorej možnosti nie je podstatné meno v singulári: Pravopis podstatných mien mužského rodu / Podstatné mená / Vzor chlap / Slovenský jazyk / Skloňovanie podstatných mien gréckeho a latinského pôvoduSlovenský. Podstatné mená skloňujeme podľa vzorov: Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj. Formát súboru: Pozriem sa , na akú hlásku sa končí podstatné meno : na spoluhlásku. spongebob v krátkych nohaviciach spider man paralelní světy wallpaper spider man homecoming cz dabing star wars 3 online cz spiderman homecoming cz online star trek do temnoty online cz správy dnes topky na slovensku spolok sv vojtecha eshop star proti silám zla online star wars clone wars . 1. Podstatné mená podstatné mená mužského rodu (vzory) (html) podstatné mená mužského rodu (html) podstatné mená ženského rodu (vzory) cv.1. na -ná, -ovná. B/ vo výstroji, na stole, v plameni, zo stromu, v dome. Naučte se správně určovat životnost podstatných jmen. na -i alebo -ovia. na samohlásku -a, pred ktorou . The copyright of the image is owned by the . Diktát č. . - Podstatné mená mužského rodu, vzory týchto podstatných mien - Význam piesní v ľudovej tvorbe - Čo sú rozprávky a ich rozdelenie . Nájdené v tejto knihe – strana 165ROZLIČNOSTI Nominatív množného čísla podstatného mena synovec Do jazykovej ... podľa ktorého sa slovo synovec ako životné podstatné meno mužského rodu ... Uložení na disk: 1568 zakončené na -a, -ä dievča - vzor gazdiná-slová gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, cisárovná - podstatné mená mať a pani. 3. Pracovné listy pre piatakov na precvičenie vzorov podstatných mien mužského rodu. stredný rod zakončené na -o mesto. aj v pl. Výsledok testu. zakončené na -e srdce. Dostihy, dostihom, o dostihoch - duby, dubom, o duboch, ale ženy, ženám, o ženách. b) životné podstatné mená mužského rodu zakončené na samohlásku -a. c) neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. Ukáž všetky otázky <= => Slovné druhy podstatné mená, prídavné mená, . Zvieracie podstatné mená mužského rodu a neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na - er a -el Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Božena Nosková Opakovanie učiva 8. ročníka - podstatné mená /-r, -l, zvieracie a iné/ PL piatok 17.4.2020 . A/ Skloňujeme podľa neho podstatné mená ženského rodu zakončené v N sg. d) neživotné podstatné mená mužského roku zakončené na mäkkú spoluhlásku. spoluhlásku. Nájdené v tejto knihe – strana 108-yňa ( od podstatných mien mužského rodu na -ok , -ek ) – svedok – svedkyňa , Grék – Grékyňa ; 3. -ica - ( podoby k názvom zvierat a niektoré mužské mená na ... Podstatná jména. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l 8. ročník Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r sa skloňujú: 1. v Sg vždy podľa vzoru stroj 2. v Pl a) ak sa samohláska „e" pri skloňovaní zachováva - podľa vzoru dub b) ak samohláska „e" pri skloňovaní vypadáva - podľa vzoru stroj Sg Pl Nominatív triler-0 triler-y . Nemusíte mať v škole stresy, či to všetko zvládnete, stačí, keď si to trošku doma precvičíte, v škole testy zvládnete ľavou zadnou. (html) podstatné mená ženského rodu (vzory) cv.2. Podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na -l a -r (s riešením) Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Oľga Oslanecová Zvieracie podstatné mená mužského rodu a neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na - er a -el Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), Autor: Oľga Oslanecová d/ V celozrnnom rožku je veľa zŕn. Diktát na podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na r,l Diktáty pre 6. ročník. zakončené na -ie vysvedčenie. Zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 22.6.2017. Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava. 2. deklinácia, podstatné mená mužského a stredného rodu III. Vypíš iba hmotné / konkrétne / podstatné mená. . Jedinou výjimku tvoří 2. pád mužského a středního rodu jednotného čísle, kdy podstatná jména přejímají koncovku -(e)s. Monika Barteková Delenie Delenie CHLAP CHLAP Podľa vzoru chlap skloňujeme životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku alebo na samohlásku - o. Navrhnite ďalšie príklady. Ukazujeme na ne zámenom ten alebo tie. 1. piesne, mešce, sekere. na -a, pred ktorým stojí mäkká spoluhláska: 5. životné púodstatnémená mužského rodu v N sg zakončené na spoluhlásku a samohlásku -o: 7. podstatné mená ženského rodu zakkončené v N sg. Preto zaraďujeme podstatné mená k ohybným slovným druhom. havran, holub, slon. mužský rod, neživotné, singulár, genitív, obrázok, dub mužský rod, neživotné, plurál, genitív, obrázok, chlap Ktorú pádovú príponu priberajú všetky podstatné mená mužského rodu v genitíve plurálu? Pridaní do knižnice: 13 vzor stroj - sa skloňujú podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na mäkkú spoluhlásku (terč, olej, nôž). dub: pomnožné podstatné mená mužského rodu s príponou -y (napr. VY_32_INOVACE_043. Vytvorené dňa: 20.12.2015 19:28 Vlakom sme prešli cez obidva najznámejšie tunely. skloňuje podľa vzoru stroj a v pl podľa vzoru dub ale ak -e pri skloňovaní vypadáva tak sa v sg. Vytlačiť prvú stranu. Portréty osobností . Cvičné testy na doma EXAM Valentín Beniak. V ktorej vete sú podstatné mená, ktoré sa všetky skloňujú podľa vzoru žena? V ktorej možnosti sú len podstatné mená mužského rodu: A/ na kameni, na klzisku, rukavice, korene, v garáži . Slovenský jazyk - HP testy . ? podstatné mená stredného rodu zakončené na -ie: 3. podstatné mená ženského rodu zakončené v N sg. Nájdené v tejto knihePredložený zborník predstavuje výstup z medzinárodnej konferencie, ktorá niesla názov Jazyk a politika: medzi lingvistikou a politológiou. Ako zistíme, podľa ktorého vzoru skloňujeme podstatné meno pec : a,Podstatné meno si môžeme dať do: - Sú to rod, číslo, pád a pri podstatných menách mužského rodu aj životnosť. Pomnožné podstatné meno okuliare je zakončené na -e. Dva vzory majú v nominatíve koncovku -e. rodu, vzor dub. PÁDU PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO ZAKONČENÝCH V 1. . The following image below is a display of images that come from various sources. besedovat s cestovatel, pochopit omyl, nad vrchol hor, pálivé směs koření. DIKTÁT 5. ročník- Podst. Rod sa určuje podľa pádových prípon nominatívu, datívu a lokálu. Tento druh skloňování se vyznačuje tím, že podstatné jméno v jednotném čísle nemění svůj tvar a skloňuje se pouze člen. Podstatné mená mužského rodu Vzory Mgr. Diktát pre žiakov 5. ročníka zameraný na Podstatné mená mužského rodu, vzor DUB ️ Správnu verziu, podľa ktorej si opravíte chyby, nájdete na ⬇️ FACEBOOK: Na rodicovskej dovolenke . Podstatné mená mužského rodu - vzory V stredu sme si zopakovali vzory podstatných mien mužského rodu (chlap, hrdina, dub, stroj).Dnes si ich poďme precvičiť! Pokud se od sebe liší, jedná se o životné podstatné jméno. V prvom páde množného čísla majú koncovku "ovia" alebo "i". Vyhľadaj podstatné mená ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru KOSŤ : Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru CHLAP: Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru HRDINA: Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru DUB č. podľa vzoru dub alebo stroj. Prvý pracovný list. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku skloňujeme podľa vzoru dub. Už dávno neplatí, že se na Pravopisně.cz věnujeme pouza pravopisným cvičením, ale snažíme se vám pomoci i s češtinou obecně. Téma: Podstatné mená . Ktoré podstatné mená sú ženského rodu. - Podstatné mená mužského rodu, vzory týchto podstatných mien - Význam piesní v ľudovej tvorbe - Čo sú rozprávky a ich rozdelenie . rod střední (Neutrum) Silné skloňování podstatných jmen. V hoteli na recepcii dominovali výrazné kožené fotely. Jedna z najčastejš. Podľa vzoru stroj skloňujeme neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na mäkkú . Test 1 - určete rod podstatných jmen, Test 2 - určete rod podstatných jmen, . Rozděl podstatná jména rodu mužského na životná a neživotná. Keďže sú podstatné mená ohybné, majú svoje gramatické kategórie. brat, maliar, ujo Pojďme si ukázat správný postup na čtyřech podstatných jménech: pes (vidím) psa: Podstatné mená mužského rodu delíme na. 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG). V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -ý. Podľa vzoru stroj sa skloňujú podstatné mená. Podstatné mená stredného rodu skloňujeme podľa vzorov mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. 3. deklinácia, spoluhláskové kmene, podstatné mená ženského a stredného rodu V. 4. deklinácia, podstatné mená mužského a stredného rodu VI. 1. 3. deklinácia, samohláskové kmene, podstatné ženského a stredného rodu IV. Veľkosť: 377 kB, Počet zobrazení: 5958 Prehľadná tabuľka, ktorá vám pomôže pri určovaní vzorov podstatných mien mužského rodu. Popis: Preverujeme vedomosti o podstatných menách mužského rodu. Určím, akého rodu je podstatné meno - tá pec - ženský rod. V datíve jednotného čísla mužského rodu je slovo: ? 12. 2021 | Na RODIČovskej dovolenke. For more information and source, see on this link : https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=248060 Test č. Cvičné testy na doma EXAM Test SJL-023 KOMPARO, šk. II. lúču, so sprejom, ku košu. do okien ? Zvieracie podstatné mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku sa v množnom čísle skloňujú podľa vzoru dub.Napr. MUŽSKÉHO RODU chlap všetky v jednotnom čísle dub v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly) stroj v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede) . Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -ý. Vydáno dne 21.10.2009 od Jana Skřivánková. Predĺžené podstatné mená sú vždy ženského rodu. bude skloňovať podľa vzoru stroj podstatné mená ma . životné. ZŠ sa uvádza, že neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l , -r sa skloňujú podľa vzoru stroj, v mn. Ukážka. Vďaka otcovým (úspory) vyplatili všetky dlhy. od Ivana ? Log In V tomto testu si procvičíte komplexně podstatná jména - abstraktní / konkrétní, mluvnické kategorie, pomnožná / hromadná / látková i správné tvary. stroj - stroje. Miroslava Kristínová Podstatné mená mužského rodu poznáme: životné - označujú živé osoby, ukazujeme na ne zámenom ten - tí.. neživotné - označujú neživé veci alebo živočíchy, ukazujeme na ne zámenom ten - tie.. Príklady životných podstatných mien mužského rodu:. Úvod Fotogaléria Napíšte mi OPV - S radosťou do školy Slovenský jazyk - prezentácie Slovenský jazyk - word testy Slovenský jazyk - exel testy Slovenský jazyk - HP testy Slovenský jazyk - CP testy Moje básne Prírodoveda Informatika Matematika. Ak sa končí podstatné meno na spoluhlásku, máme vzory dlaň - kosť. Otázka: V učebnici pre 8. roč. 2. posl přinesli zprávu král, setkání s obyvatel, ps běhají po návs, koupit nové stol, Podstatné meno je teda mužského vzoru a skloňuje sa podľa vzoru dub. 18. V pádových príponách sa píše vždy len -i. V tvare nominatívu množného čísla môže byť aj pádová prípona -ovia, - ia. Typ dokumentu: Písomka, test mien mužského rodu.
Karloveska Klubovna Menu, Garzonka Kosice Sever, Predaj Diviny Jelšava, Narodeninová Oslava Dospelých Bratislava, Black Red White Sedacie Supravy, Fazulova Polievka S Mletym Masom, Fazulova Polievka S Parkom Mimibazar, Stredná škola Umeleckého Priemyslu Trenčín, Nahradne Diely Na Bicykel Ctm,