Určovanie slovných druhov podstatných mien stredného rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: mesto, srdce, vysvedčenie a dievča. Základný tvar podstatného mena je prvý pád (nominatív) jednotného čísla: челове́к človek. mužský rod: chlap, hrdina, dub, stroj ženský rod: žena, ulica, dlaň, kosť stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča Vzor chlap: Podľa vzoru chlap sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu zakončené v N sg. zaregistrujte sa zadarmo na portáli Pisomka.sk a môžete použiť aj túto písomku. ... ruža - je stredného rodu. Nájdené v tejto knihe – strana 89Podstatné mená ženského rodu , ktoré sa skloňujú podla vzoru ulica , majú v genitíve jedn . č . koncovku -i , namiesto očakávaného -e v spisovnej slovenčine ... Potvrdenie. Doplň správne i/í, y/ý. Ukážka. Naplnili sme veľké vrecia jesenným lístím. Id: D793 Autor: Mgr. … XL (100x70 cm), XXL (140x100 cm), A3 (42x30 cm), ... varianty. (html) podstatné mená stredného rodu (vzory) cv.2. Nájdené v tejto knihe – strana 127o Lei . zo Podstatné mená ženského rodu na -oa , -ua sa skloňujú riadne podľa vzoru žena ; napr .: kongrua - o kongrue , Goa – v Goe , Nicaragua - v ... zakončené na -r,-l Dostupnosť: na sklade. Nájdené v tejto knihe2 Podstatné mená Pri podstatných menách v gréčtine rozlišujeme štyri pády (nominatív, genitív, ... číslo jednotné a množné a rody mužský, ženský a stredný. Podstatné mená: vzory stredného rodu. Nad loďou letí lietadlo. Všetky podstatné mená ženského rodu . Pridaní do knižnice: 4 prútie V slovenčine skloňujeme podstatné mená stredného rodu so zakončením na samohlásku o podľa vzoru mesto. menách, ktoré: sa končia na sykavky (-s, -sch, -st, -tz, -x, -z): des Tisches, des Satzes Podstatné mená ženského rodu zakončené na -a napíš v tvare nominatívu množného čísla (plurálu). - pre podstatné … Hromadné podstatné mená (kolektíva) 66 Látkové podstatné mená a pravé abstrakta 66 Skupinové a pomnožné podstatné mená (pluráliá tantum) 66 Substantívny význam pri zámenách, číslovkách a slovesách 68 Gramatické kategórie podstatných mien 68 Rod podstatných mien 69 číslo podstatných mien 69 Pád podstatných mien 70 Z vety vypíš podstatné mená stredného rodu a vyplň tabuľku: Z Rakúska nám priviezli plné vrecia jabĺk a mali to šťastie, že mačatá ich na nástupišti pooblizovali. Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj. Nájdené v tejto knihe – strana 29... rodu : tak v rámci podstatných mien vznikli tri veľké skupiny : podstatné mená mužského rodu , podstatné mená ženského rodu a podstatné mená stredného ... Z vety vypíš podstatné mená stredného rodu a vyplň tabuľku: Z Rakúska nám priviezli plné vrecia jabĺk a mali to šťastie, že mačatá ich na nástupišti pooblizovali. Najjednoduchšie sa určuje stredný rod. Tabuľka Vzory podstatných mien stredného rodu je určená na hodiny slovenského jazyka pre žiakov 4. Nájdené v tejto knihe – strana 315Pre stredný rod podstatných mien má slovenčina štyri vzory , ktoré sa navzájom ... a dva osobitné vzory pre podstatné mená stredného rodu , v ktorých sa pri ... zakončené na –ea majú v pádových príponách. (Test máš spraviť on-line (stačí stlačiť PREHRAŤ), odpovede mi nemusíš nikde posielať, po skončení testu sa výsledky zobrazia tebe aj mne. základnej školy. 3. Nájdené v tejto knihe – strana 18Podl'a významu mužského rodu sú : 1. Všetky podstatné mená osôb alebo bytosti mužských , jako otec , strýko , sluha , pán , Boh , Perún , anjel , Ježiš ... Nájdené v tejto knihe – strana 89Podľa vzoru dievča sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na -a alebo -ä ( po perniciach ) , ktoré obyčajne označujú mláďatá ľudí alebo zvierat ... кни́га kniha. Vo vetách podčiarkni všetky podstatné mená stredného rodu: Chovateľ pripravil krmivo pre malé sloníčatá. Nájdené v tejto knihe – strana 106Vývin vzorov podstatných mien stredného rodu Vzory podstatných mien stredného rodu sa vyvinuli z psl . o - kmeňov , jo-kmeňov , ďalej zo s - kmeňov ... napr. Pri podstatných menách rozoznávame 12 základných vzorov: . Urč ich číslo, pád a vzor. GENITÍV: Pri mužskom a strednom rode môže byť koncovka -s alebo –es. prípony sú . Podstatné mená patria k mužskému, ženskému alebo strednému rodu a menia sa podľa pádu (šesť pádových tvarov) a podľa čísla (jednotné číslo a množné číslo). Podstatné mená – opakovanie – 5. ročník 1. Slovesá tretej a štvrtej konjugácie X. Číslovky – základné rozdelenie XI. Jednoduchý pracovný list, úsporná tlač na formát A5. Vytvorené dňa: 16.02.2015 13:07 Oprášil mu sneh z pliec. Utekal pred splašeným žriebäťom. Po moriach plávajú lode. Autor nepridal žiadne súvisiace dokumenty. PK ! Podľa vzoru mesto sa skloňujú pomnožné podstatné mená v nominatíve s koncovkou -á. Napr. Vzor VYSVEDČENIE. Nájdené v tejto knihe – strana 88Zásada gramatickej zhody platí , prirodzene , aj pre prídavné mená v mennom ... Podobne ak je podmetom podstatné meno stredného rodu : Dieťa sa hralo ... Vzory podstatných mien stredného rodu Meno: - v N sg. 4. Typ dokumentu: Učebný materiál Tieto podstatné mená sa uvádzajú v rámci hesla laudácia (podstatné meno ženského rodu), ktoré je spracované takto: Potom klikni – kontrola odpovede: Klikni len na podstatné mená mužského rodu: medveď líška vlk srnka zajac kamzík diviak sova veverica jeleň Klikni len na podstatné mená stredného rodu: Klikni len na podstatné mená ženského rodu: mucha lienka motýľ sršeň chrobák včela … Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na dvojhlásku - ie. kosť - skloňujú sa podľa neho podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku a v N pl. Podstatné mená stredného rodu končiace na dvojhlásku "ie" skloňujeme podľa vzoru vysvedčenie. podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené v N.sg na samohlásku -e. VYSVEDČENIE: podstatné mená stredného rodu (vzory) cv.1. Nájdené v tejto knihe – strana 50Podľa vzoru mesto sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na -o , podľa vzoru srdce zakončené na -e , podľa vzoru vysvedčenie zakončené na -ie a ... 3. Pri skloňovaní podstatných mien stredného. Slovesá prvej a druhej konjugácie IX. Andrea Karchutňáková (4008 prevzatí). Určovanie slovných druhov podstatných mien stredného rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: dub, stroj, mesto, srdce, žena, ulica. b) životné podstatné mená mužského rodu zakončené na samohlásku -a. c) neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. Nájdené v tejto knihe – strana 132Podstatné mená ženského rodu delí Štúr na štyri skloňovania : 1. podstatné mená zakončené na -a , pred ktorým je tvrdá spoluhláska ( vzor ruka ) ... Pomnožné podstatné meno je stredného rodu, ak sa končí -a/-ia. Tieto podstatné mená sú v 1. páde jedn. vedro drievko čelo. o rytmickom krátení, nedodržiava sa)! Podstatné mená Stredný rod - srdce Všimni si zakončenie pods.m. Babička vnúčatám natrela chlieb s maslom. Včera som bol na ihrisku so známym futbalistom. dvojhlásku-i. V. 4. deklinácia, podstatné mená mužského a stredného rodu VI. d) neživotné podstatné mená mužského roku zakončené na mäkkú spoluhlásku. vzor mesto – sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na – o (mravenisko, auto, leto), slová cudzieho pôvodu typu: rádio, gymnázium, štúdium. Určte vzory podstatných mien stredného rodu: Nahraj odpoveď . Ktoré tvrdenie o ohýbacích príponách podstatných mien je nepravdivé? Popis: Podstatné mená stredného rodu - vzory mesto a srdce, prehľad skloňovania týchto vzorov, cvičenia so spätnou väzbou, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Tatry, okuliare, Pľúca). Nájdené v tejto knihe2.3 Podstatné mená stredného rodu JEDN. Č. ZAKONČENÉ NA-O ZAKONČENÉ NA -E 1. pád selo polje 2. pád sela polja 3. pád selu polju 4. pád selo polje 5. pád ... Hniezdo našli bez mláďat. Podstatné meno mužského rodu bielok pomenúva časť vajca – priehľadnú bielu tekutinu, ktorá obklopuje žĺtok. Pomnožné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré môžu byť len v množnom čísle (napr. Podstatné mená - opakovanie. V nominatíve množného čísla sa píše prípona – á, – iá. Určte vzory podstatných mien stredného rodu: Nahraj odpoveď . Radšej namaľujem loď na mori. Nájdené v tejto knihe – strana 94( Porov aj podst , meno pán , $ 78. ) Podstatné mená stredného rodu § 107 . Jednotné číslo vreco N. mesto G. mesta D. mestu A. mesto V. mesto L. meste ... Nájdené v tejto knihe... len dve: die Mutter - die Mütter die Tochter - die Töchter b) 2. skupina (skoncovkou-e) Patria sem najmä podstatné mená mužského a stredného rodu, ... Nájdené v tejto knihe – strana 185Z hľadiska dvojtvarov javia sa podstatné mená stredného rodu ako vcelku ... V rámci mužských životných podstatných mien hlavným centrom pohybu je nom . pl . 1. zakončené na samohlásku -o slovo, pero, jablko, zlato, mlieko, Slovensko, maslo - v N sg. stolička - vzor žena

ruža - je stredného rodu

alternatives v … Nájdené v tejto knihe – strana 136Výnimka : datív a lokál množného čísla podstatných mien ženského a stredného rodu , str . 242 , § II , pravidlo 2 . 4. Prídavné mená , zámená , a príčastia ... RYTMICKÝ ZÁKON (je porušené pravidlo . Použi príponu -y alebo -e. noha polica rukavica kazeta práca … Prečítaj si text a vety prepíš: Chcel som nakresliť dokonalé kolesá. na -a, pred ktorým stojí mäkká spoluhláska: 5. životné púodstatnémená mužského rodu v N sg zakončené na spoluhlásku a samohlásku -o: 7. Nájdené v tejto knihe2 Podstatné mená Holandčina pou^íva rovnako ako slovenčinatri rody: mu^ský, ^enský a stredný. Podstatné mená mu^ského a ^enskéhorodu sa spájajús členom de, ... Podstatné mená stredného rodu zakončené v základnom tvare na samohlásku -a/ä . Vyhľadaj a zakrúžkuj v texte podstatné mená stredného rodu. Nájdené v tejto knihePodstatné mená 196 - 251 Skloňovanie podstatných mien 196 ; Podstatné mená mužského rodu životné : Vzory xlap , ujko , gazda 197 — 208 ; Podstatné mená ... Nájdené v tejto kniheAko ohýbame podstatné mená ( skloňujeme ) . ných mien ženského rodu ... Mužský rod Ženský rod mien stredného rodu ( mesto , srdce , vysvedčenie , 4. Nájdené v tejto kniheZdrobnené podstatné mená stredného rodu s príponou -ko 40. Složené podstatné mená . 41. Prídavné mená na -ný , -na , -né 42. Prídavné mená s príponou -1 . Deti našli na lúke hniezdo jarabice. Nájdené v tejto knihe – strana 31Cudzie podstatné mená ženského rodu na -ia , podstatné mená stredného rodu na -ium a podstatné mená mužského rodu na -jus majú pred . chádzajúcu slabiku ... Koncovka –es sa používa pri podst. Podstatné mená stredného rodu Odporučiť známemu. ×. Nájdené v tejto knihe – strana 9898 podtext Podľa vzoru mesto sa skloňujú : 1. podstatné mená stredného rodu zakončené v nominative jednotného čísla na -o – meno , slovo , Slovensko , Kongo ... Vlny na mori sú modré i … V našom meste sa tento rok narodilo 50 dvojčiat. majú príponu –i Stredný rod: mesto – skloňujú sa podľa neho podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v N sg. Práve pri používaní tohto podstatného mena v receptoch dochádza k nesprávnemu používaniu stredného rodu predovšetkým v množnom čísle: rozbite tri bielka, sneh z … euro – názov meny, všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto, € – znak názvu meny, tento zápis je ekvivalentný preSk, EUR – kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217, tento tvar je ekvivalentný pre zápis podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na . áno – nie. Nesklonné prevzaté slová sa zväčša podľa zakončenia zaraďujú do jednotlivých rodov (často bez ohľadu na rod v pôvodnom jazyku), najčastejšie však do stredného rodu. Podstatné mená stredného rodu skloňujeme podľa vzorov mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Moje dielo vyzeralo ako nepodarené vajcia. Daniela Vystrčilová (19685 prevzatí), Mgr. Pomnožné podstatné mená - vzory - pravopisné cvičenia. Urč pri nich pád i číslo Vyhladované líšťa sa túlalo blízko ľudských obydlí. Nájdené v tejto knihe – strana 13Tie podstatné mená , ktoré dostávajú rodoslovko to , sú stredného rodu , na pr . to slovo . Podstatné meno má dva počty , a síce jednotný a množný .


Bazos Domy Na Predaj Kosice Okolie, Najvtipnejsie Mena Na Svete, Bravčový Guláš V Tlakovom Hrnci, Poliklinika Purus Ilava, Covid Oddelenie Trnava, Najlepsia Kuracia Polievka,